From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4m4qbeqanx@facebookmail.com
解雨花 đã thay đổi kiểu nhóm "CSO絕對武力情報社" thành "Câu lạc bộ".
2016-10-09 17:16:18
To: Jason Chen
From: notification+kr4m4qbeqanx@facebookmail.com (sender info)
Subject:

解雨花 đã thay đổi kiểu nhóm "CSO絕對武力情報社" thành "Câu lạc bộ".


Received: 2016-10-09 17:16:18
 
  解雨花 đã thay đổi kiểu nhóm "CSO絕對武力情報社" thành "Câu lạc bộ". Truy cập nhóm Không quan tâm? Rời nhóm bất kỳ lúc nào.  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
解雨花 đã thay đổi kiểu nhóm "CSO絕對武力情報社" thành "Câu lạc bộ".
Truy cập nhóm
Không quan tâm?
Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025