From
Subject
Time (UTC)
notification+zrdppe=ev6if@facebookmail.com
Kanthi Key đã bình luận về trạng thái của Rika Robbiyanti
2016-08-25 17:26:39
To: Danny Pradiyata
From: notification+zrdppe=ev6if@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Kanthi Key đã bình luận về trạng thái của Rika Robbiyanti


Received: 2016-08-25 17:26:39
 
Kanthi Key.. ini kapan yaa u kirim??...
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Kanthi Key đã bình luận về trạng thái của Rika Robbiyanti.
24 Tháng 8 lúc 13:45
Xem
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
Dian Eka Rachmawati thích nội dung này.
 
   
   
 
Mở Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025