From
Subject
Time (UTC)
update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Thiên Vương Hoàng đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-31 18:58:00
To: Thanh Thao Tran
From: update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Thiên Vương Hoàng đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-31 18:58:00
 
Thiên Vương Hoàng đã viết: ❤️️Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛 󾍛 ❤️️Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛 󾍛 ❤️Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛 󾍛 ❤️KÍNH❤️PHẬT❤️ 󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛 ❤️❤️❤️❤️❤️ - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Thiên Vương Hoàng đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Thiên Vương Hoàng
1 Tháng 9 lúc 1:57
 
❤️️Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛 󾍛 ❤️️Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛 󾍛 ❤️Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛 󾍛 ❤️KÍNH❤️PHẬT❤️ 󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛󾁁󾍛 ❤️❤️❤️❤️❤️
   
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025