From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Robert đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:27:00
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Robert đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:27:00
Thanh Thao, Robert đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Robert: Vy Vy 70 bạn chung Thêm bạn bè Love No 9 bạn chung Thêm bạn bè Trịnh Hiếu 6 bạn chung Thêm bạn bè Astri Mahardini New 1 bạn chung Thêm bạn bè Abraar 1 bạn chung Thêm bạn bè WeAre AudioLab 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Robert đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Robert:
Vy VyVy Vy
70 bạn chung
Thêm bạn bè
Love NoLove No
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Trịnh HiếuTrịnh Hiếu
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Astri Mahardini NewAstri Mahardini New
1 bạn chung
Thêm bạn bè
AbraarAbraar
1 bạn chung
Thêm bạn bè
WeAre AudioLabWeAre AudioLab
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025