From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Khac But Chi muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 04:18:57
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Khac But Chi muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 04:18:57
 
17 người bạn chung - Làm việc tại Club Những Người Đam Mê Khắc Bút Chì - Đại hỌK bôn ba khoa trém gjó - 756 người bạn - 6 ảnh - 97 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Khac But Chi muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Khac But Chi
Làm việc tại Club Những Người Đam Mê Khắc Bút Chì · Đại hỌK bôn ba khoa trém gjó
17 người bạn chung · 756 người bạn · 6 ảnh · 97 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025