From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Shahidul Shahidul đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-02 16:50:08
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Shahidul Shahidul đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-02 16:50:08
Quynh, Shahidul Shahidul đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Shahidul: It'zz Ahmed Jaber 2 bạn chung Thêm bạn bè Jamil Hussen 4 bạn chung Thêm bạn bè Kajer Sele Husain 4 bạn chung Thêm bạn bè তোফায়েল আহমদ 2 bạn chung Thêm bạn bè Abu Bokkor 4 bạn chung Thêm bạn bè Mohammad Mishu 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Quynh, Shahidul Shahidul đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Shahidul:
It'zz Ahmed JaberIt'zz Ahmed Jaber
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Jamil HussenJamil Hussen
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Kajer Sele HusainKajer Sele Husain
4 bạn chung
Thêm bạn bè
তোফায়েল আহমদতোফায়েল আহমদ
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Abu BokkorAbu Bokkor
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Mohammad MishuMohammad Mishu
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025