From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Long Quach muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-04 01:18:39
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Long Quach muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-04 01:18:39
 
32 người bạn chung - Làm việc tại THPT Thạch Thành 3 - TIêN hỌC lẮc HẬu hỌC BaY đẬp PHá QUaY tAy tU tHành ChÍN quẢ - Thanh Hóa - 1.300 người bạn - 2 ảnh - 40 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Long Quach muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Long Quach
Làm việc tại THPT Thạch Thành 3 · TIêN hỌC lẮc HẬu hỌC BaY đẬp PHá QUaY tAy tU tHành ChÍN quẢ · Thanh Hóa
32 người bạn chung · 1.300 người bạn · 2 ảnh · 40 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025