From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Lung Linh muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-30 18:34:56
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Lung Linh muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-30 18:34:56
 
6 người bạn chung - Vinh Loc, Vietnam - 2.057 người bạn - 383 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Lung Linh muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Lung Linh
Vinh Loc, Vietnam
6 người bạn chung · 2.057 người bạn · 383 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025