From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4zjj949a0y@facebookmail.com
Bạn có biết Đàn Đập Đá không?
2016-08-12 09:33:31
To: Vivian Bui
From: notification+zj4zjj949a0y@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bạn có biết Đàn Đập Đá không?


Received: 2016-08-12 09:33:31
 
  Thêm người bạn biết để xem ảnh và cập nhật của họ.   Đàn Đập Đá Làm việc tại Bắc Ninh (thành phố) Hoa Hoa là bạn chung. Thêm bạn bè  
   
 
   Những người bạn có thể biết
 
   
   
 
Thêm người bạn biết để xem ảnh và cập nhật của họ.
 
Đàn Đập Đá
Làm việc tại Bắc Ninh (thành phố)
Hoa Hoa là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Tìm thêm bạn bè
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025