From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tran Bien đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 18:59:07
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tran Bien đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 18:59:07
Thanh Thao, Tran Bien đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Tran: Vy Vy 730 bạn chung Thêm bạn bè Trại Gà Bình Định 13 bạn chung Thêm bạn bè Hương Thi Thu Nguyen 4 bạn chung Thêm bạn bè Trang Vy 4 bạn chung Thêm bạn bè Gà Chọi Bắc Kì 11 bạn chung Thêm bạn bè Nho Noi 14 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Tran Bien đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Tran:
Vy VyVy Vy
730 bạn chung
Thêm bạn bè
Trại Gà Bình ĐịnhTrại Gà Bình Định
13 bạn chung
Thêm bạn bè
Hương Thi Thu NguyenHương Thi Thu Nguyen
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Trang VyTrang Vy
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Gà Chọi Bắc KìGà Chọi Bắc Kì
11 bạn chung
Thêm bạn bè
Nho NoiNho Noi
14 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025