From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4zjc4cc=f6@facebookmail.com
Luôn Luôn đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-21 07:07:07
To: Khôn Khôn
From: notification+zj4zjc4cc=f6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Luôn Luôn đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-21 07:07:07
Khôn, Luôn Luôn đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
facebook
Khôn, Luôn Luôn đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025