From
Subject
Time (UTC)
notification+zrdppe=ev6if@facebookmail.com
Mario Fahriansyah đã bình luận về ảnh của Ade Wan Darno
2016-07-30 17:58:22
To: Danny Pradiyata
From: notification+zrdppe=ev6if@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Mario Fahriansyah đã bình luận về ảnh của Ade Wan Darno


Received: 2016-07-30 17:58:22
 
      Mario Fahriansyah đã bình luận về ảnh của Ade Wan Darno . 29 Tháng 7 lúc 18:16 Xem   Chia sẻ     22 người thích nội dung này.  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Mario Fahriansyah đã bình luận về ảnh của Ade Wan Darno.
29 Tháng 7 lúc 18:16
Xem
 
Chia sẻ
 
 
22 người thích nội dung này.
 
   
   
 
Mở Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025