From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Eason Gao muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 00:46:14
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Eason Gao muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 00:46:14
 
3 người bạn chung - Sales Manager tại Qingdao Outailong Import & Exoprt Co., Ltd - Qingdao No. 2 High School - Thanh Đảo - 1.890 người bạn - 53 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Eason Gao muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Eason Gao
Sales Manager tại Qingdao Outailong Import & Exoprt Co., Ltd · Qingdao No. 2 High School · Thanh Đảo
3 người bạn chung · 1.890 người bạn · 53 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025