From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Tera G Ja RêTùrñ's post in PúnJãbí GīrlzZ ÑD BøySS Dp ÇømpïtïøÑ ( ˘ ³˘)❤ needs approval: "ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ...
2016-08-22 08:51:13
To: ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tera G Ja RêTùrñ's post in PúnJãbí GīrlzZ ÑD BøySS Dp ÇømpïtïøÑ ( ˘ ³˘)❤ needs approval: "ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ...


Received: 2016-08-22 08:51:13
 
  Tera G Ja RêTùrñ 's post in PúnJãbí GīrlzZ ÑD BøySS Dp ÇømpïtïøÑ ( ˘ ³˘)❤ needs approval: "ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ...".       Tera G Ja RêTùrñ August 22 at 1:21pm   ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈ #ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਕਹਿਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਨ ਨਹੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀ, ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀ... #Sarpanch...GURI.  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tera G Ja RêTùrñ's post in PúnJãbí GīrlzZ ÑD BøySS Dp ÇømpïtïøÑ ( ˘ ³˘)❤ needs approval: "ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ...".
 
   
Tera G Ja RêTùrñ
August 22 at 1:21pm
 
ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ,
ਪਰ ਮੈ #ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ,
ਮੈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹਾਂ,
ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ,
ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਕਹਿਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ,
ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਨ ਨਹੀ,
ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ,
ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀ,
ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ,
ਅਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀ...

#Sarpanch...GURI.
 
   
   
 
View Post
 
   
   
 
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025