From
Subject
Time (UTC)
security@facebookmail.com
Số điện thoại di động đã bị xóa khỏi trang cá nhân của bạn
2016-08-28 06:26:06
To: Thanh Thao Tran
From: security@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Số điện thoại di động đã bị xóa khỏi trang cá nhân của bạn


Received: 2016-08-28 06:26:06
 
  Chào Thanh Thao,   Số điện thoại +1 520-500-5038 đã bị đã xóa khỏi trang cá nhân của bạn vì lý do sau: số điện thoại di động này đã được một người dùng Facebook khác đăng ký và xác minh. Nếu bạn đã thay đổi số di động của mình hoặc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ di động, vui lòng truy cập Facebook để thêm lại số của bạn.   Cảm ơn! Đội ngũ Facebook  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Chào Thanh Thao,
 
Số điện thoại +1 520-500-5038 đã bị đã xóa khỏi trang cá nhân của bạn vì lý do sau: số điện thoại di động này đã được một người dùng Facebook khác đăng ký và xác minh. Nếu bạn đã thay đổi số di động của mình hoặc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ di động, vui lòng truy cập Facebook để thêm lại số của bạn.
 
Cảm ơn!
Đội ngũ Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025