From
Subject
Time (UTC)
update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Sombuone Kalkha đã bình luận về ảnh của Thanh Thao Tran.
2016-08-29 04:55:43
To: Thanh Thao Tran
From: update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Sombuone Kalkha đã bình luận về ảnh của Thanh Thao Tran.


Received: 2016-08-29 04:55:43
 
Sombuone Kalkha đã viết: SO CUTE. - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Sombuone Kalkha đã bình luận về ảnh của Thanh Thao Tran.
 
   
Sombuone Kalkha
29 Tháng 8 lúc 11:55
 
SO CUTE.
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025