From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Huy Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-08 16:27:14
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Huy Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-08 16:27:14
 
2 người bạn chung - Cần Thơ - 1.116 người bạn - 1 ảnh - 30 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Huy Nguyen muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Huy Nguyen
Cần Thơ
2 người bạn chung · 1.116 người bạn · 1 ảnh · 30 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025