From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Huynh Đen KT đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 13:11:28
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Huynh Đen KT đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 13:11:28
Thanh Thao, Huynh Đen KT đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Huynh: Vy Vy 1.687 bạn chung Thêm bạn bè Gà Đá Mỏ Cày 15 bạn chung Thêm bạn bè Minh Luan 11 bạn chung Thêm bạn bè Ha Ga Tre 20 bạn chung Thêm bạn bè Nguyen Thanhminh 21 bạn chung Thêm bạn bè Chân Ngắn Tuyền 12 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Huynh Đen KT đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Huynh:
Vy VyVy Vy
1.687 bạn chung
Thêm bạn bè
Gà Đá Mỏ CàyGà Đá Mỏ Cày
15 bạn chung
Thêm bạn bè
Minh LuanMinh Luan
11 bạn chung
Thêm bạn bè
Ha Ga TreHa Ga Tre
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyen ThanhminhNguyen Thanhminh
21 bạn chung
Thêm bạn bè
Chân Ngắn TuyềnChân Ngắn Tuyền
12 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025