From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tri Van đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 11:11:29
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tri Van đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 11:11:29
Thanh Thao, Tri Van đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Tri: Vy Vy 1.659 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Phương 10 bạn chung Thêm bạn bè Lệ's Tẽn's 24 bạn chung Thêm bạn bè Phương Linh 91 bạn chung Thêm bạn bè Cô Nàng Bé'sS Bỏng'sS 7 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Trần Ngọc 29 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Tri Van đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Tri:
Vy VyVy Vy
1.659 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn PhươngNguyễn Phương
10 bạn chung
Thêm bạn bè
Lệ's Tẽn'sLệ's Tẽn's
24 bạn chung
Thêm bạn bè
Phương LinhPhương Linh
91 bạn chung
Thêm bạn bè
Cô Nàng Bé'sS Bỏng'sSCô Nàng Bé'sS Bỏng'sS
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn Trần NgọcNguyễn Trần Ngọc
29 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025