From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Son Pham, Sangphambv Van và Hung Nguyen
2016-08-01 07:21:56
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hôm nay là sinh nhật của Son Pham, Sangphambv Van và Hung Nguyen


Received: 2016-08-01 07:21:56
 
  Giúp Son Pham, Sangphambv Van và Hung Nguyen tổ chức sinh nhật của họ   1 Tháng 8   Son Pham   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Sangphambv Van   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Hung Nguyen   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Giúp Son Pham, Sangphambv Van và Hung Nguyen tổ chức sinh nhật của họ
 
1 Tháng 8
 
Son Pham
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Sangphambv Van
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Hung Nguyen
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Lập kế hoạch một sự kiện
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025