From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Chhy Sokleang đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 14:28:12
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Chhy Sokleang đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 14:28:12
Thanh Thao, Chhy Sokleang đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Chhy: Kupjn Phan 55 bạn chung Thêm bạn bè Ga Nam My 54 bạn chung Thêm bạn bè cậu chủ nhỏ 29 bạn chung Thêm bạn bè Xinh GGáii 364 bạn chung Thêm bạn bè Tienbaby Pham 143 bạn chung Thêm bạn bè Trang Minh 276 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Chhy Sokleang đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Chhy:
Kupjn PhanKupjn Phan
55 bạn chung
Thêm bạn bè
Ga Nam MyGa Nam My
54 bạn chung
Thêm bạn bè
cậu chủ nhỏcậu chủ nhỏ
29 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh GGáiiXinh GGáii
364 bạn chung
Thêm bạn bè
Tienbaby PhamTienbaby Pham
143 bạn chung
Thêm bạn bè
Trang MinhTrang Minh
276 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025