From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4y6y4200cc@facebookmail.com
Trần Thị Văn Thương đã thay đổi ảnh bìa của cô ấy
2016-08-31 10:29:43
To: Minh ĐồraếMòn's
From: notification+zj4y6y4200cc@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Trần Thị Văn Thương đã thay đổi ảnh bìa của cô ấy


Received: 2016-08-31 10:29:43
Trần Thị Văn Thương Trần Thị Văn Thương đã thay đổi ảnh bìa của cô ấy Thích · Bình luận · Chia sẻ Bạn nhận được email này vì bạn đã đưa Trần Thị Văn Thương vào danh sách bạn thân. Thay đổi Thông báo từ bạn thân.
facebook
Trần Thị Văn Thương
Trần Thị Văn Thương đã thay đổi ảnh bìa của cô ấy
Thích · Bình luận · Chia sẻ
Bạn nhận được email này vì bạn đã đưa Trần Thị Văn Thương vào danh sách bạn thân. Thay đổi Thông báo từ bạn thân.
Xem bài viết
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025