From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Max Mẩu đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 14:46:43
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Max Mẩu đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 14:46:43
Thanh Thao, Max Mẩu đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Mẩu: Vy Vy 1.274 bạn chung Thêm bạn bè Mai Ngố 5 bạn chung Thêm bạn bè Khoa Khờ Khạo 2 bạn chung Thêm bạn bè Lê Anna 2 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Quyền 2 bạn chung Thêm bạn bè Cậu's CHủ's NhỎ's 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Max Mẩu đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Mẩu:
Vy VyVy Vy
1.274 bạn chung
Thêm bạn bè
Mai NgốMai Ngố
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Khoa Khờ KhạoKhoa Khờ Khạo
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Lê AnnaLê Anna
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn QuyềnNguyễn Quyền
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Cậu's CHủ's NhỎ'sCậu's CHủ's NhỎ's
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025