From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Pham Minh Triet đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-01 01:22:20
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Pham Minh Triet đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-01 01:22:20
Thanh Thao, Pham Minh Triet đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Pham: Phuong Dung Dang 2 bạn chung Thêm bạn bè Lâm Trinh 3 bạn chung Thêm bạn bè Trần Thanh Thanh 3 bạn chung Thêm bạn bè Sen Nguyen Thi 2 bạn chung Thêm bạn bè Văn Võ Thành 22 bạn chung Thêm bạn bè Phuong Nguyenthanh 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Pham Minh Triet đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Pham:
Phuong Dung DangPhuong Dung Dang
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Lâm TrinhLâm Trinh
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Trần Thanh ThanhTrần Thanh Thanh
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Sen Nguyen ThiSen Nguyen Thi
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Văn Võ ThànhVăn Võ Thành
22 bạn chung
Thêm bạn bè
Phuong NguyenthanhPhuong Nguyenthanh
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025