From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
Силјан Штркот (@siljanstrkot) liked one of your Tweets!
2016-08-12 12:23:39
To: Cicero_IX
From: notify@twitter.com (sender info)
Subject:

Силјан Штркот (@siljanstrkot) liked one of your Tweets!


Received: 2016-08-12 12:23:39
Силјан Штркот
liked your Tweet.
View
 
=
Cicero_IX @Cicero_IX
 
Има луѓе на светот со една единствена функција; претворање на кислород во јаглероден диоксид