From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Mohit Singh đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 14:06:33
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Mohit Singh đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 14:06:33
Thanh Thao, Mohit Singh đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
facebook
Thanh Thao, Mohit Singh đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025