From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Phuc Vo muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:21:21
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Phuc Vo muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:21:21
 
1 bạn chung - Trường Cao Đẳng Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh - Thành phố Hồ Chí Minh - 997 người bạn - 10 ảnh - 55 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Phuc Vo muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Phuc Vo
Trường Cao Đẳng Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh
1 bạn chung · 997 người bạn · 10 ảnh · 55 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025