From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Re: [ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗] #ENTER
2016-08-12 19:43:50
To: ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Re: [ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗] #ENTER


Received: 2016-08-12 19:43:50
BalwinDer SinGh commented on Կ. Ձ. Օ.'s photo in ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗.
BalwinDer SinGh
BalwinDer SinGh 7:42pm Aug 12
Class khatm ho gae
Comment History
Khushi Khushi
Khushi Khushi7:42pm Aug 12
hiii
Կ. Ձ. Օ.
Կ. Ձ. Օ.7:42pm Aug 12
ajja
BalwinDer SinGh
BalwinDer SinGh7:43pm Aug 12
Bai hun te sare so gae kl nu ayeo.....
Կ. Ձ. Օ.
Կ. Ձ. Օ.7:43pm Aug 12
Khushi Khushi hlo
Khushi Khushi
Khushi Khushi7:43pm Aug 12
heeeheee
View All Comments
Original Post
Կ. Ձ. Օ.
Կ. Ձ. Օ.7:13pm Aug 12
#ENTER

#KARDO___WELCOME__YAAR_DAA
#ENTER

#KARDO___WELCOME__YAAR_DAA

View Post on Facebook · Edit Email Settings · Reply to this email to add a comment.