From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Duy Thả Thính đã nhắc đến bạn trên Facebook
2016-09-04 07:23:50
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Duy Thả Thính đã nhắc đến bạn trên Facebook


Received: 2016-09-04 07:23:50
 
  Duy Thả Thính đã nhắc đến bạn trong một bình luận .       Duy Thả Thính 4 Tháng 9 lúc 14:23   Lig Kều Tran Dinh Hieu Thành Đốm Phúc Sơn Linh Moon Phan Huy Vy Vy Trịnh Tuyết ViỆt's AnH's Anh Tuấn Dương Linh Hào NgỌc AnH Bii's Anh Xít Linh Dâm's Mạc Trúc Nhi Nguyễn Linh Ngân Ngô Dũng Trang Còm Mai Lan Ngọc Ăn Mít Mít Hoàng Ngọc Bích Nguyễn Hưng Minh Anh Quyen Quyen Quang Anh Trần Hạnh ;)  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Duy Thả Thính đã nhắc đến bạn trong một bình luận.
 
   
Duy Thả Thính
4 Tháng 9 lúc 14:23
 
Lig Kều Tran Dinh Hieu Thành Đốm Phúc Sơn Linh Moon Phan Huy Vy Vy Trịnh Tuyết ViỆt's AnH's Anh Tuấn Dương Linh Hào NgỌc AnH Bii's Anh Xít Linh Dâm's Mạc Trúc Nhi Nguyễn Linh Ngân Ngô Dũng Trang Còm Mai Lan Ngọc Ăn Mít Mít Hoàng Ngọc Bích Nguyễn Hưng Minh Anh Quyen Quyen Quang Anh Trần Hạnh ;)
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025