From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Ông Chủ Nhỏ muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-29 03:55:45
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ông Chủ Nhỏ muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-29 03:55:45
 
Làm việc tại Ho Chi Minh City - IUH - Trường Đại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh - Thành phố Hồ Chí Minh - 487 người bạn - 178 ảnh - 326 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Ông Chủ Nhỏ muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Ông Chủ Nhỏ
Làm việc tại Ho Chi Minh City · IUH - Trường Đại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh
487 người bạn · 178 ảnh · 326 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025