From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Chien Pham, Tuan Nguyen Quang và 7 người khác
2016-09-04 00:20:04
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hôm nay là sinh nhật của Chien Pham, Tuan Nguyen Quang và 7 người khác


Received: 2016-09-04 00:20:04
 
  Giúp Chien Pham, Tuan Nguyen Quang và 7 người khác tổ chức sinh nhật của họ   4 Tháng 9   Chien Pham   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Tuan Nguyen Quang   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Tuong Cam   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Quang Lương Văn   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Chinh Phan   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Quang Đinh   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Nhóc Vô Tâm   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Mưa Tình Yêu   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Nguyễn Phương   Hãy viết lên dòng thời gian của cô ấy    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Giúp Chien Pham, Tuan Nguyen Quang và 7 người khác tổ chức sinh nhật của họ
 
4 Tháng 9
 
Chien Pham
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Tuan Nguyen Quang
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Tuong Cam
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Quang Lương Văn
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Chinh Phan
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Quang Đinh
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Nhóc Vô Tâm
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Mưa Tình Yêu
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Nguyễn Phương
 
Hãy viết lên dòng thời gian của cô ấy
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Lập kế hoạch một sự kiện
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025