From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Phuong Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 03:52:48
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Phuong Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 03:52:48
 
12 người bạn chung - Kẻ ra đi người ở lại tại Báo Bóng Đá - Đại Học Bôn Ba - Thành phố Hồ Chí Minh - 1.209 người bạn - 167 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Phuong Nguyen muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Phuong Nguyen
Kẻ ra đi người ở lại tại Báo Bóng Đá · Đại Học Bôn Ba · Thành phố Hồ Chí Minh
12 người bạn chung · 1.209 người bạn · 167 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025