From
Subject
Time (UTC)
info+jmjjxx0r.aea7cmpwxi@support.facebook.com
Tên Trang của bạn đã được thay đổi trên Facebook
2016-09-21 07:02:07
To:
From: info+jmjjxx0r.aea7cmpwxi@support.facebook.com (sender info)
Subject:

Tên Trang của bạn đã được thay đổi trên Facebook


Received: 2016-09-21 07:02:07

Hi, Cảm ơn bạn đã yêu cầu. Tên Trang của bạn đã được thay đổi trên Facebook. Facebook có thể xem xét tên Trang bất cứ lúc nào để đảm bảo rằng tên đó tuân thủ các nguyên tắc về tên Trang: https://www.facebook.com/help/519912414718764/?ref=cr Để cập nhật tên người dùng của Trang cho khớp với tên mới của Trang, hãy truy cập: https://www.facebook.com/help/203523569682738/?ref=cr Cảm ơn bạn!