From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
NT Mỹ's Hạnh's đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 07:57:49
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

NT Mỹ's Hạnh's đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 07:57:49
Thanh Thao, NT Mỹ's Hạnh's đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Hạnh's: Vy Vy 40 bạn chung Thêm bạn bè Cu Nguyen 3 bạn chung Thêm bạn bè Hải Đăng 2 bạn chung Thêm bạn bè Nhóc Ren Ren 2 bạn chung Thêm bạn bè Ngoc Lung 2 bạn chung Thêm bạn bè Hậu. Chea Ly.S 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, NT Mỹ's Hạnh's đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Hạnh's:
Vy VyVy Vy
40 bạn chung
Thêm bạn bè
Cu NguyenCu Nguyen
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Hải ĐăngHải Đăng
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhóc Ren RenNhóc Ren Ren
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngoc LungNgoc Lung
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Hậu. Chea Ly.SHậu. Chea Ly.S
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025