From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Po Po đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 23:41:16
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Po Po đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 23:41:16
Thanh Thao, Po Po đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Po: Vy Vy 1.302 bạn chung Thêm bạn bè Hà Ngọc Lan 18 bạn chung Thêm bạn bè Thi Thuong Phan 2 bạn chung Thêm bạn bè Trần Trinh 13 bạn chung Thêm bạn bè Thảo Mai 10 bạn chung Thêm bạn bè Hoài Sang 11 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Po Po đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Po:
Vy VyVy Vy
1.302 bạn chung
Thêm bạn bè
Hà Ngọc LanHà Ngọc Lan
18 bạn chung
Thêm bạn bè
Thi Thuong PhanThi Thuong Phan
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Trần TrinhTrần Trinh
13 bạn chung
Thêm bạn bè
Thảo MaiThảo Mai
10 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoài SangHoài Sang
11 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025