From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Thanh Thao, bạn có 99 thông báo mới, 1 thẻ ảnh và 1 lời mời tham gia nhóm
2016-09-01 00:12:14
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Thanh Thao, bạn có 99 thông báo mới, 1 thẻ ảnh và 1 lời mời tham gia nhóm


Received: 2016-09-01 00:12:14
 
  Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.       Thanh Thao Tran             60 tin nhắn           2 lời chọc           137 lời mời kết bạn           1 lời mời tham gia nhóm           1 thẻ ảnh           5 người thích một bài viết mà bạn được gắn thẻ           93 bạn mới           99 thông báo mới    
   
 
   Bạn có thông báo mới.
 
   
   
 
Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.
 
   
Thanh Thao Tran
 
 
      60 tin nhắn
 
      2 lời chọc
 
      137 lời mời kết bạn
 
      1 lời mời tham gia nhóm
 
      1 thẻ ảnh
 
      5 người thích một bài viết mà bạn được gắn thẻ
 
      93 bạn mới
 
      99 thông báo mới
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Xem thông báo
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025