From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] Còn 4 TK ADS VNĐ Ai súc Không ??
2016-09-16 05:15:41
To: Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] Còn 4 TK ADS VNĐ Ai súc Không ??


Received: 2016-09-16 05:15:41
  Canabis Louis đã thêm một ảnh trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️ .       Canabis Louis 16 Tháng 9 lúc 12:15   Còn 4 TK ADS VNĐ Ai súc Không ?? Tình Trạng : Trong Ảnh Đầy đủ TK MK :0868943333 Còn 4 TK ADS VNĐ Ai súc Không ?? Tình Trạng : Trong Ảnh Đầy đủ TK MK :0868943333   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Canabis Louis đã thêm một ảnh trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️.
 
   
Canabis Louis
16 Tháng 9 lúc 12:15
 
Còn 4 TK ADS VNĐ Ai súc Không ??
Tình Trạng : Trong Ảnh
Đầy đủ TK MK
:0868943333
Còn 4 TK ADS VNĐ Ai súc Không ??
Tình Trạng : Trong Ảnh
Đầy đủ TK MK
:0868943333
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025