From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Sơn Kuppi đã nhắc đến bạn trên Facebook
2016-09-05 12:29:19
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Sơn Kuppi đã nhắc đến bạn trên Facebook


Received: 2016-09-05 12:29:19
 
  Sơn Kuppi đã nhắc đến bạn trong một bình luận .       Sơn Kuppi 5 Tháng 9 lúc 19:29   Vĩnhh Emm Đức Ngô Sury Tâm Vy Vy Mai Thùy Ngô Thi Hoa Tuyết Trần Dâu's XỳTiing Nguyễn Lan Giang's Cố's Lên's Huyen Tran Nguyễn Thảo Nguyên Li Ly Át Cơ San San Huyền Thắng Tit Phong Hanah Nguyen Nguyễn.T. Bích Loan Em Cũng Đã Khác ✳  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Sơn Kuppi đã nhắc đến bạn trong một bình luận.
 
   
Sơn Kuppi
5 Tháng 9 lúc 19:29
 
Vĩnhh Emm Đức Ngô Sury Tâm Vy Vy Mai Thùy Ngô Thi Hoa Tuyết Trần Dâu's XỳTiing Nguyễn Lan Giang's Cố's Lên's Huyen Tran Nguyễn Thảo Nguyên Li Ly Át Cơ San San Huyền Thắng Tit Phong Hanah Nguyen Nguyễn.T. Bích Loan Em Cũng Đã Khác ✳
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025