From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Tuyên Ngốk đã nhắc đến bạn trên Facebook
2016-09-01 08:33:28
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tuyên Ngốk đã nhắc đến bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 08:33:28
 
  Tuyên Ngốk đã nhắc đến bạn trong một bình luận .       Tuyên Ngốk 1 Tháng 9 lúc 15:33   Nguyễn Quỳnh Nguyễn Hoài Thương Ly Hồ Marie HaNa Tớ's Tên Vân's Xinh Là Em Trang Anh Đốm Bé Cà Rốt Pé's Pii's Đỗ Thị Xuân Phúc Huỳnh Thuý Mai Thu Thủy Trần Yến Tran Phuong Quỳnh Moon Vợ'ợ Mạnh'h Trườnq'q Quynh Hoang Thuy Thanh's Nhoii Nguyễn Huyền Trang Nguyễn Hằng Hong Nam Dinh Diễm Kiều Mon Lầy Minh's Anh's Hoa Chanh Công Chúa Hien My  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tuyên Ngốk đã nhắc đến bạn trong một bình luận.
 
   
Tuyên Ngốk
1 Tháng 9 lúc 15:33
 
Nguyễn Quỳnh Nguyễn Hoài Thương Ly Hồ Marie HaNa Tớ's Tên Vân's Xinh Là Em Trang Anh Đốm Bé Cà Rốt Pé's Pii's Đỗ Thị Xuân Phúc Huỳnh Thuý Mai Thu Thủy Trần Yến Tran Phuong Quỳnh Moon Vợ'ợ Mạnh'h Trườnq'q Quynh Hoang Thuy Thanh's Nhoii Nguyễn Huyền Trang Nguyễn Hằng Hong Nam Dinh Diễm Kiều Mon Lầy Minh's Anh's Hoa Chanh Công Chúa Hien My
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025