From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Quynh, bạn có 99 thông báo mới, 10 lời chọc và 1 bạn mới
2016-09-06 15:41:31
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Quynh, bạn có 99 thông báo mới, 10 lời chọc và 1 bạn mới


Received: 2016-09-06 15:41:31
 
  Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.       Quynh Hoang Thuy             340 tin nhắn           10 lời chọc           4 lời mời kết bạn           55 lời mời tham gia nhóm           5 đề xuất kết bạn           1 bạn mới           99 thông báo mới    
   
 
   Bạn có thông báo mới.
 
   
   
 
Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.
 
   
Quynh Hoang Thuy
 
 
      340 tin nhắn
 
      10 lời chọc
 
      4 lời mời kết bạn
 
      55 lời mời tham gia nhóm
 
      5 đề xuất kết bạn
 
      1 bạn mới
 
      99 thông báo mới
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Xem thông báo
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025