From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Hữu Hiệp Lương Lê đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 11:12:43
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hữu Hiệp Lương Lê đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 11:12:43
Thanh Thao, Hữu Hiệp Lương Lê đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Lê: Vy Vy 1.660 bạn chung Thêm bạn bè Quốc Nguyễn 31 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Nhật Thiên 34 bạn chung Thêm bạn bè Hà Thư 51 bạn chung Thêm bạn bè Trần Ni'ss Na'ss 73 bạn chung Thêm bạn bè Trương Bảo Lam 50 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Hữu Hiệp Lương Lê đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Lê:
Vy VyVy Vy
1.660 bạn chung
Thêm bạn bè
Quốc NguyễnQuốc Nguyễn
31 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn Nhật ThiênNguyễn Nhật Thiên
34 bạn chung
Thêm bạn bè
Hà ThưHà Thư
51 bạn chung
Thêm bạn bè
Trần Ni'ss Na'ssTrần Ni'ss Na'ss
73 bạn chung
Thêm bạn bè
Trương Bảo LamTrương Bảo Lam
50 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025