From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Ha Dang đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook
2016-08-29 13:43:49
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Subject:

Ha Dang đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook


Received: 2016-08-29 13:43:49
Ha Dang đã gắn thẻ bạn và 29 người khác trong một bài viết . Ha đã viết: Lishou 360k/40v giảm 4-9 ký Khách hàng đã thay đổi lấy lại vóc dáng Còn b thì sao? Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook .
facebook
Ha Dang đã gắn thẻ bạn và 29 người khác trong một bài viết.
Ha đã viết: Lishou 360k/40v giảm 4-9 ký Khách hàng đã thay đổi lấy lại vóc dáng Còn b thì sao?
Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook.
Xem bài viết
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025