From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Ngã Tư Đường đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 23:53:49
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ngã Tư Đường đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 23:53:49
Thanh Thao, Ngã Tư Đường đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Tư Đường: Võ Quốc 136 bạn chung Thêm bạn bè Long Cầy Thuê 130 bạn chung Thêm bạn bè Nuoc Hoa My Pham 261 bạn chung Thêm bạn bè Nướng Iseul 158 bạn chung Thêm bạn bè Truong An 95 bạn chung Thêm bạn bè Truong Phung 110 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Ngã Tư Đường đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Tư Đường:
Võ QuốcVõ Quốc
136 bạn chung
Thêm bạn bè
Long Cầy ThuêLong Cầy Thuê
130 bạn chung
Thêm bạn bè
Nuoc Hoa My PhamNuoc Hoa My Pham
261 bạn chung
Thêm bạn bè
Nướng IseulNướng Iseul
158 bạn chung
Thêm bạn bè
Truong AnTruong An
95 bạn chung
Thêm bạn bè
Truong PhungTruong Phung
110 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025