From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Quang Khanh muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:23:53
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Quang Khanh muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:23:53
 
1 bạn chung - Chủ tịch tại Ở nhà chứ ở đâu - THPT LAK - Ban Me, Lai Châu, Vietnam - 332 người bạn - 2 ảnh - 11 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Quang Khanh muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Quang Khanh
Chủ tịch tại Ở nhà chứ ở đâu · THPT LAK · Ban Me, Lai Châu, Vietnam
1 bạn chung · 332 người bạn · 2 ảnh · 11 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025