From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Ana Mohamed muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 07:19:37
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ana Mohamed muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 07:19:37
 
3 người bạn chung - 833 người bạn - 100 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Ana Mohamed muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Ana Mohamed
3 người bạn chung · 833 người bạn · 100 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025