From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Xuyen Pham đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:05:35
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Xuyen Pham đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:05:35
Thanh Thao, Xuyen Pham đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Xuyen: Vy Vy 44 bạn chung Thêm bạn bè Thầm Lặng 2 bạn chung Thêm bạn bè Xuyen Lêthi Xuyen 3 bạn chung Thêm bạn bè Heo Be 4 bạn chung Thêm bạn bè Thuy Duong 2 bạn chung Thêm bạn bè Lê Thị Thanh Vân 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Xuyen Pham đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Xuyen:
Vy VyVy Vy
44 bạn chung
Thêm bạn bè
Thầm LặngThầm Lặng
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xuyen Lêthi XuyenXuyen Lêthi Xuyen
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Heo BeHeo Be
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Thuy DuongThuy Duong
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Lê Thị Thanh VânLê Thị Thanh Vân
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025