From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
‎ابو شهاب الحلو‎ đã đăng lên dòng thời gian của bạn
2016-09-01 11:31:28
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

‎ابو شهاب الحلو‎ đã đăng lên dòng thời gian của bạn


Received: 2016-09-01 11:31:28
 
Thanks to Add me - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
‎ابو شهاب الحلو‎ đã đăng lên dòng thời gian của bạn
 
   
ابو شهاب الحلو
1 Tháng 9 lúc 17:31
 
Thanks to Add me
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
   
   
 
Xem bài viết
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025