From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
Zazu (@thatnorma) liked one of your Tweets!
2016-09-07 15:32:08
To: Cicero_IX
From: notify@twitter.com (sender info)
Subject:

Zazu (@thatnorma) liked one of your Tweets!


Received: 2016-09-07 15:32:08
Zazu
liked your Tweet.
View
 
=
Cicero_IX @Cicero_IX
 
@mindinmotionmkd @pipovski се во духот на соживот и политичка коректност