From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Kha Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 14:38:00
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Kha Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 14:38:00
Thanh Thao, Kha Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Kha: Nhøc Vën Räcïngböÿ 28 bạn chung Thêm bạn bè Kimnhu Nguyenthi 26 bạn chung Thêm bạn bè Tuấn Lâày 5 bạn chung Thêm bạn bè Huong Nguyen 126 bạn chung Thêm bạn bè Con Xin Loi 8 bạn chung Thêm bạn bè Thùy Kôkêmon 128 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Kha Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Kha:
Nhøc Vën RäcïngböÿNhøc Vën Räcïngböÿ
28 bạn chung
Thêm bạn bè
Kimnhu NguyenthiKimnhu Nguyenthi
26 bạn chung
Thêm bạn bè
Tuấn LâàyTuấn Lâày
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Huong NguyenHuong Nguyen
126 bạn chung
Thêm bạn bè
Con Xin LoiCon Xin Loi
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Thùy KôkêmonThùy Kôkêmon
128 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025