From
Subject
Time (UTC)
security@facebookmail.com
Bạn đã bị xóa khỏi vai trò của mình trên Doanh Nghiệp Việt vào Tháng 8 5, 2016, 11:04chiều
2016-08-06 06:04:34
To: Vy Vy
From: security@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bạn đã bị xóa khỏi vai trò của mình trên Doanh Nghiệp Việt vào Tháng 8 5, 2016, 11:04chiều


Received: 2016-08-06 06:04:34
 
  Xin chào Vy, Bạn nhận được email này để xác nhận rằng bạn không còn là quản trị viên trên Doanh Nghiệp Việt. Bạn đã bị xóa vào Tháng 8 5, 2016 at 11:04chiều. Nếu bạn vẫn muốn có vai trò trên Doanh Nghiệp Việt Bạn có thể yêu cầu một trong các quản trị viên Trang thêm bạn trở lại. Nếu bạn cho rằng bạn bị xóa vì tài khoản của quản trị viên khác đã bị hack, hãy cho chúng tôi biết Trân trọng cảm ơn! Đội ngũ bảo mật của Facebook    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Xin chào Vy,
Bạn nhận được email này để xác nhận rằng bạn không còn là quản trị viên trên Doanh Nghiệp Việt. Bạn đã bị xóa vào Tháng 8 5, 2016 at 11:04chiều.
Nếu bạn vẫn muốn có vai trò trên Doanh Nghiệp Việt
  • Bạn có thể yêu cầu một trong các quản trị viên Trang thêm bạn trở lại.
  • Nếu bạn cho rằng bạn bị xóa vì tài khoản của quản trị viên khác đã bị hack, hãy cho chúng tôi biết
Trân trọng cảm ơn!
Đội ngũ bảo mật của Facebook
 
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025